phan-mem-erpGiải pháp quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Là một thành phần trong hệ thống hỗ trợ quản lý doanh nghiệp (ERP) toàn diện

Dựa trên nền tảng của phần mềm nổi tiếng Siebel CRM on Demand của Oracle, nhà cung cấp phần mềm nổi tiếng thế giới

Joomla Templates - by Joomlage.com